بازگشت کالا

چنانچه کالای مورد سفارش شما دارای عیب و نقصانی بود و یا در حین حمل و نقل و ارسال دچار آسیبی گردیده باشد می توانید محصول مورد نظر را مرجوع نمایید و در صورت تمایل همان کالا را با محصول بدون عیب معاوضه نمایید

اگر محصول مورد نظر شما با محصول دیگری و اشتباها بدست تان رسیده می توانید کالای مورد نظر را مرجوع فرمایید.

شرکت میوه نو بر اساس اصول مشتری مداری تمام موارد فوق را برای مشتریان خود به صورت صد در صد گارانتی و ضمانت می نماید تا شما با خاطر آسوده از این مجموعه استفاده نمایید.

 

میوه نو آماده ارائه خدمات به شماست.